FERIE ZIMOWE

Życzymy wszystkim „Bystrzakom” białych, słonecznych i radosnych ferii. Odpoczywajcie bezpiecznie, nabierajcie sił, spotykamy się zaraz po feriach.